100 Things to Do Before High School - Seizoen 1 (2015-2016) - MovieMeter.nl (2024)

 • 1. Start a Garage Band Thing!

  30 mei 2015 (23 minuten)

  CJ en haar vrienden maken flyers om een auditie te starten voor een nieuwe band, maar de band valt uit elkaar.

 • 2. Run with the Bears Thing!

  6 juni 2015 (23 minuten)

  De drie vrienden moeten hun grootste angst overwinnen. CJ probeert met haar grote liefde te praten. Fenwick is bang voor de beren en gaat met hen rennen. Crispo wil meerdere angsten overwinnen.

 • 3. Say Yes to Everything for a Day Thing!

  13 juni 2015 (23 minuten)

  CJ probeert de jongens te overtuigen om één dag overal ja op te zeggen, maar door overal ja op te zeggen, komen ze in de problemen.

 • 4. Be a Fairy Godmother Thing!

  20 juni 2015 (23 minuten)

  CJ, Fenwick en Crispo willen de wensen vervullen van mensen uit hun leven.

 • 5. Stay Up All Night Thing!

  27 juni 2015 (23 minuten)

  CJ, Fenwick en Crispo willen de hele nacht opblijven zodat zij de zonsopgang kunnen zien.

 • 6. Adopt a Flour Baby Thing!

  11 juli 2015 (23 minuten)

  CJ wil een hamster, maar dit mag zij niet van haar ouders. Ze moet het vol kunnen houden om voor een pak meel te zorgen, als ze dit de hele dag volhoudt, krijgt ze een hamster. Crispo en Fenwick gaan de uitdaging ook aan als ze een weddenschap afleggen wie er verantwoordelijker is.

 • 7. Change Your Look and See What Happens Thing!

  18 juli 2015 (23 minuten)

  CJ en de jongens besluiten om hun kleding te veranderen en proberen een nieuw uiterlijk. Ze realiseren zich dat er een hoop macht ligt in de kleren diet zij dragen.

 • 8. Find Your Super Power Thing!

  25 juli 2015 (23 minuten)

  Wanneer CJ het gevoel krijgt dat zij geen speciale talenten heeft, gaat ze samen met Fenwick en Crispo de uitdaging aan om hun speciale talent te vinden.

 • 9. Scavenger Hunt Thing!

  19 september 2015 (23 minuten)

  Als Crispo wil bewijzen dat hij iets voor zichzelf kan betalen, organiseren CJ en Fenwick een speurtocht met Crispo als enige deelnemer. De dingen lopen verkeerd als Crispo denkt dat CJ en Fenwick vergeten zijn om de anderen ook een lijst te geven voor de speurtocht en maakt kopieën voor zijn schoolgenoten.

 • 10. Make a New Friend Today Thing!

  26 september 2015 (23 minuten)

  CJ en de jongens besluiten om hun vriendengroep uit te breiden, maar nieuwe vrienden maken, brengt hen in onverwachtse situaties.

 • 11. Be a Mad Scientist Thing!

  3 oktober 2015 (23 minuten)

  Stress en competitie eisen hun tol op de vrienden. Ze willen allen de winnende prijs bij de Pootatuck wetenschapsbeurs mee naar huis nemen.

 • 12. Join a Club Thing!

  10 oktober 2015 (23 minuten)

  CJ is zonder haar vrienden wanneer zij bij een andere groep gaan. CJ werkt aan een groep om haar, Crispo en Fenwick weer bij elkaar te krijgen.

 • 13. Have the Best Halloween School Day Ever Thing!

  24 oktober 2015 (23 minuten)

  CJ is vastbesloten om een einde te maken aan Haders afkeer tegen Halloween om de geannuleerde activiteiten op school te redden. Crispo en Fenwick hebben een kostuumgerelateerde crisis.

 • 14. Get the Most Out of a Sick Day Thing!

  7 november 2015 (23 minuten)

  Wanneer CJ en haar vrienden een dag van school wegblijven door ziekte, is CJ vastbesloten om Fenwick en Crispo het meeste uit hun vrije dag te laten halen.

 • 15. Sit at a Different Table at Lunch Thing!

  14 november 2015 (23 minuten)

  CJ daagt haar vrienden uit om aan een andere tafel te gaan zitten tijdens de lunch om te kijken hoe de gebeurtenissen zullen veranderen.

 • 16. Survive the Virus Attack Trapped in Your Home Base Station Thing!

  21 november 2015 (23 minuten)

  CJ en haar vrienden ontdekken de uitdaging om voor zichzelf te zorgen als ze erachter komen dat ze 's avonds alleen thuis zullen zijn.

 • 17. Run for Office Thing!

  9 januari 2016 (23 minuten)

  CJ en de jongens besluiten dat hun stem gehoord moet worden tijdens de groep 7 verkiezingen. Een vriendschappelijke wedstrijd die negatief wordt.

 • 18. Always Tell the Truth (But Not Always) Thing!

  16 januari 2016 (23 minuten)

  Wanneer een eenvoudige leugen verandert in een uit de hand lopende gebeurtenis, ontdekken CJ en de jongens de kracht van woorden en de rommelige handel rondom leugens, waarheid en de consequenties als je beiden vertelt.

 • 19. Become a Millionaire and Give It All Away Thing!

  23 januari 2016 (23 minuten)

  De kinderen zijn klaar om hun beloning in te wisselen voor een schoolprestatie reis naar het waterpark, maar hun "pootybucks" raken kwijt.

 • 20. Leave Your Mark Thing!

  30 januari 2016 (23 minuten)

  CJ, Fenwick en Crispo proberen ieder een unieke manier te vinden om eeuwige herinneringen te maken van hun tijd op Pootatuck.

 • 21. Meet Your Idol Thing!

  6 februari 2016 (23 minuten)

  De vrienden hebben gepland om hun idolen te ontmoeten. Wanneer hun voorzichtige vastgestelde plannen uit elkaar beginnen te vallen, realiseren ze zich het belang van geduld.

 • 22. Master a Thing Thing!

  13 februari 2016 (23 minuten)

  De groep raakt geïnspireerd door het feit dat het 10.000 uur duurt om iets onder de knie te krijgen. Ze besluiten om ieder hun ding onder de knie te gaan krijgen.

 • 23. Get Your Heard Broken Thing

  20 februari 2016 (23 minuten)

  Nadat Ronbies vriendin hem dumpt, besluiten CJ en de jongens om het initiatief te nemen en hun hart te laten breken.

 • 24. Raise Your Hand Thing

  27 februari 2016 (23 minuten)

  Crispo doet een poging om zijn angst te overwinnen om hulp te vragen in de klas. CJ biedt zich vrijwillig aan om kinderen uit groep 5 te begeleiden. Fenwick probeert high five koning van de school te worden.

 • 100 Things to Do Before High School - Seizoen 1 (2015-2016) - MovieMeter.nl (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Trent Wehner

  Last Updated:

  Views: 6395

  Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Trent Wehner

  Birthday: 1993-03-14

  Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

  Phone: +18698800304764

  Job: Senior Farming Developer

  Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

  Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.